Egoisme og kærlighed ?

I denne tid hører vesten meget om spirituel udvikling. Flere kurser er opstået for at komme i kontakt med sit højere selv, og der læres rigtig meget om kærlighed og være god ved alle andre væsener. Begrebet egoisme er pludselig noget slemt og man opfordre mennesker til at frigøre sig fra love og ordener så man kan leve med total frihed og kærlighed til alt. Religion er noget der binder mennesker i love og trusler beskrives det, hvis du gør sådan kommer du enten i himlen eller helvede. Der tales om karma, det man gør mod andre vil andre gøre mod en selv. Er disse koncepter gode eller onde ?, findes der godt og ondt ? findes der karma ?

Religioner
Alle religioner menes at være en samling af regler man skal leve efter for at opnå adgang til himlen, modsat vil man komme i helvede. Dette har faktisk vist sig at kunne holde orden blandt menneskene. Nogle mener religion er baseret på frygt. Det betyder man har lyst til noget men er hæmmet af ens religion. Er ens lyst stor til noget og man holder sig til religionens regler kan det få usædvanligt store konskvenser for ens psykiske og fysiske helbred, medmindre man 100% er enig i sin religions orden og kun har lyst til det man "må". Det kan man læse meget mere om her; Chakraer

Spirtualisme
At være spirituel betyder også total frihed. Nogen beskriver total frihed som ren kaos. Det var blandt andet grunden til at ordnen "Illuminati" blev gjort ulovligt ganske kort efter det blev skabt i 1771 i Tyskland, hvor en mindetavle stadig eksistere i Ingolstadt, Theresienstraße 23 som eneste bevis for Illuminatis eksistens. Kirken og staten mente Illuminatis frihedskoncepter var i strid med loven og den orden der holdt sammen på menneskeheden. Illuminati arbejdede og stod for Frihed, Lighed og Broderskab, hvilket blev opfattet som de var imod al religion. Frankrigs slagord i 1789 var netop de samme tre koncepter.

At være spirituel betyder at være åndelig. Det er et begreb som betyder den rene sjæl. At leve totalt i sin sjæl er som at leve totalt i altruisme. Sjælen vil give alt bort for at glæde andre indtil sjælen intet har tilbage selv. Derfor er det en god ide at forstå begreberne; egoisme og altruisme.

Uden egoisme ville sjælen føre ens fysiske krop direkte ind i et brændende hus for at redde andre, med det resultat at kroppen brænder op og sjælen har ingen fysisk mulighed for at være i denne verden længere. Derfor er egoisme-begrebet indbygget i det fysiske menneske og kaldes egoet som vil fortælle sjælen det er en meget dårlig ide at gå ind i et brændende hus. At være totalt i sit ego er også en kraftig ubalance der blot vil se koldt til mens andre brænder op i huset. Balance i egoisme og altruisme vil altid afgive den mest balancerede handling fra individet i tilfælde at et hus der brænder.

Spirituel udvikling er noget den vestlige verden har været udsat for flere gange gennem tiderne. En gammel fortælling går på at Spanierne engang lærte et andet lands befolkning at være spirituelle. Det gik ud på at befolkningen skulle fjerne alle våben og være søde ved hinanden og ved alle udefrakommende fremmede, og sætte sig og meditere sig væk i sindet, eller gå ind i sit hus og lukke døre og vinduer skulle noget slemt ske, så ville man her være i sikkerhed. Senere indtog Spanien hele dette land på rekordtid og slog alle ihjel med rigtige fysiske våben.

Det er dejligt at være spirituel fordi sådan er alle vores sjæle her. Men husk på det er en fysisk verden hvor vores fysiske kroppe eksistere på fysiske vilkår. Brug fornuften og bliv et velafbalanceret spirituelt individ i forhold til begreberne hvis man ønsker at forblive her i perfekt levende fysisk og psykisk tilstand.

De fleste religioner stammer faktisk fra den urgamle ægyptiske religion hvor det var muligt at få vejet sit hjerte (Ib) mod gudinden Maáts fjer, og var der ligevægt kunne man indtræde i efterlivet, en anden tolkning kunne være at har man total balance i sin sjæl og fysiske liv vil man leve for evigt. 

Gudinden Maát symbolisere; orden, struktur, retfærdighed og etiske værdier.

Ægypterne mente at sjælen er opdelt i 5 dele;

- Ka er den oprindelige samlede sum af alle ens sjæle, hvorfra den udspringer i uendeligt antal forskellige sjæle på samme tid

- Ib, er hjertet som består af følelser, tanker og vilje

- Ba, personlighed, altså ens her bevidste sjæl lige her og nu

- Ren, ens navn

- Sheut, ens skygge, alle fysisk levende væsener kaster en skygge

Ægtypterne mente at det var ens fysiske hjerte der indeholdte den samlede sum af ens gerninger i livet. I dag tolker det moderne menneske det som at have "hjertet" det rette sted hvad angår valg om og i livet. Numerologer ved i dag at ens navn stor betydning for ens personlighed ganske som ægypterne beskriver.

At leve for evigt i sin fysiske krop
Urgamle ægyptiske tegninger viser hvordan Guden Anubis vejede ens hjerte mod Gudinden Maats fjer. Det er tolket som man først skal dø fysisk og herefter skulle hjertet fysisk vejes og KUN hvis det var samme vægt som Maats fjer ville man få et liv efter døden.

Man kan også tolke det som;

Har du i dit hjerte i total balance mellem begreberne; orden, struktur, retfærdighed og etiske værdier, så kan du leve for evigt i den fysiske krop du har nu.

Begreberne
- Orden, betyder at alt skal være hvor det hører til ifølge en selv eller en fælles orden man selv er 100% enig i.

- Struktur, betyder at alt er organiseret i forhold til hinanden.

- Retfærdighed, er et stort begreb som er op til hver enkelt individ at finde sig tilrette i.

- Etiske værdier, hvordan man bør opføre sig. Etisk betyder skik, vane, sædvane.

Kan man finde en balance i sig selv der giver ligeligt vægt til disse begreber vil man ifølge ægypterne kunne leve for evigt.

Illustreret
Når der er maksimal balance mellem dine egne følelser, tanker og vilje og din egen Orden, Struktur, Retfærdighed og Etiske værdier så er din psyke i maksimal balance som giver et maksimalt fysisk helbred hvor kroppen blot består og faktisk regenerere sig selv optimalt. Dette giver evigt liv.
Efter anden tolkning af de ægyptiske tegninger er man her berettiget til et nyt liv efter døden.

Her er der illustreret at dine egne følelser, tanker, vilje vejer for meget i dig. Det kan også ske at Orden, Struktur, Retfærdighed, Etiske værdier vejer for lidt. Resultatet er det samme; Nemlig at dine følelser, tanker og vilje kommer til at fylde for meget i dig, du bliver ganske enkelt tynget af dine egne tanker, følelser og vilje. Dette vil stresse dit sind som vil påvirke din fysiske krop som vil begynde destruktion af sig selv. Aldring begynder, helbredet svigter, lidelser opstår både i sindet og i den fysiske krop.
Efter anden tolkning af de ægyptiske tegninger får man ved uligevægt IKKE et nyt liv efter døden.


Her fylder sin Orden, Struktur, Retfærdighed og Etiske værdier alt for meget. Det kan også ske dine Følelser, Tanker og Vilje fylder for lidt i dig. Samme resultat opnåes; Dit sind er i ubalance hvilket påvirker din fysiske krop som vil begynde destruktion af sig selv; aldring, lidelser indtil endeligt ophør af den fysiske krop.
Efter anden tolkning af de ægyptiske tegninger får man ved uligevægt IKKE et nyt liv efter døden.

Nutiden, 2015 år efter kristus
I dag handler vi mere med begreber som; Egoisme, Kærlighed osv. Et begreb kun de færreste kender er "Altruisme". I dag lærer mange at det er slemt at være egoistisk hvilket er absolut forkert. Alle begreber har et modsat begreb, og det modsatte af egoisme er altruisme hvilket er lige så farligt som egoisme.

- Egoisme, betyder jeg vil have det hele selv indtil jeg har fået alt.

- Altruisme, betyder jeg giver alt jeg har til andre indtil jeg ingenting har selv.

I gamle dage var det svært og hårdt at skaffe sig føde og de nødvendige ting til ens liv, egoisme var dengang i overvægt af naturlige årsager, der fandtes dog også kærlighed dengang, men nok mere kontrolleret. Vores forfædre kæmpede en hård kamp for at danne dette dejlige retfærdige samfund, vores lille paradis hvor alle har samme rettigheder, kvinder er ligestillede med mænd osv. Hvis vores forfædre levede i dag ville de øjeblikkeligt kæmpe med deres liv for at holde vores paradis sammen hvis det var truet, for de ved hvornår der er tid til kærlighed og hvornår det er tid til at være egoistisk og kæmpe for det man har bygget.
I dag er det så modsat, mange mennesker lever i altruisme og total kærlighed, i bedste mening, og således vil give alle andre mennesker alt man ejer inkl. sit eget helbred, liv og samfund, selv etiske dyrebare skabte værdier er til gratis bortgivning blot for at gøre andre lykkelige som har helt andre etiske værdier som kun tillader sine egne etiske værdier, lidt som en selv, alt er individuelt. Det efterlader matematisk 0% plads til ens egne fine og dyrt skabte, af ens forfædre, egne koncepter, med det resultat at andre får 100% plads til kun deres etiske værdier. Man kan håbe på dem der vil give alt til andre får det de har behov for af de andre de hjalp.

Mange altruistiske eller egoistiske mennesker lider i dag af depression, angst og eller andre lidelser, ganske enkelt fordi der er ubalance i koncepterne inden i dem selv.

Man bør finde sin egen indre balance mellem begreberne Egoisme og Altruisme, da man helt sikkert vil blive destrueret af kun at være i det ene begreb.

Hvad balance er i virkeligheden
Der er tid til total kærlighed. Der tid til at blive total egoistisk og kæmpe for sine egne dyrt skabte værdier. Der er en tid til at være neutral.

Nogle individer er virkeligt inderligt fyldt med ægte kærlighed og vil gerne sprede deres store kærlighed til alle, deres balance er sådan og de har det godt med det, hvilket er rigtig godt for dem og alle dem der nyder at få sådan kærlighed. Andre er mere egoistiske og vil gerne holde på sit og viser måske mindre kærlighed, hvilket er deres balance, hvilket er rigtig godt for dem. Det drejer sig om at acceptere de forskelligheder alle individer har.

Mange lever i total kærlighed og har helt glemt hvad det vil sige at kæmpe for sine værdier. De "spiser" alt råt og holder alle reaktioner i sig selv som er i uoverensstemmelse med deres lærte kærligheds og altruisme koncepter. Pas på, uligevægt ligger lige om hjørnet og det er dig der skal betale for det med dit helbred.

Jeg beskrev kærlighed som lært, hvilket er delvis korrekt. Men alle kan sikkert huske hvad der skete med Titanic. Skibet sejlede ind i et isbjerg og sank. Der var for lidt redningsbåde og de heldige der kom ombord i en redningsbåd måtte faktisk indse at selv nogle af deres kære måtte holdes i vandet med magt, ellers ville redningsbåden synke og alle ville fryse ihjel eller drukne. Jeg er sikker på mange af de mennesker i redningsbådende havde stor kærlighed til livet, dyr og mennesker, men her var de altså nød til at kæmpe for sit eget liv, deres egne etiske værdier mm. Deres handlinger skulle de så leve med bagefter, alternativet ville være at de var destrueret, fordi de prøvede at redde alle men glemte at se hvor lille båden var, båden var deres lille paradis der holdt dem levende.

Paradis kan iøvrigt tolkes som indhegning ifølge flere ordbøger. Altså man bygger et samfund på sine værdier og bygger en grænse rundt om det. Det kaldes et paradis. Noget alle slags samfund har. På den anden side af så herrens mark med alle dem som har andre værdier der vil ødelægge ens paradis, ellers ville det være unødvendigt at bygge en grænse.

Ens egen krop har en grænse; hvor tæt må andre fysisk være på en ?, hvor tæt på må andre ytre deres holdninger som er imod ens egne ?

Ens private hjem har en grænse; Hvem må komme ind i ens hjem ? De fleste har låst deres dør om natten så andre der gerne vil dele ens ting i ens lille paradis bliver udenfor. Hvor går ens personlige grænse ved kun en selv.

Det er alt sammen grænser som kan tolkes som små paradiser.

Ens indre balance mellem koncepterne tidligere beskrevet foroven, er absolut 100% individuelle. Hvad der er balance for den ene tvilling kan være meget anderledes for den anden tvilling, også selvom de er enæggede. De vil begge have bedst at leve med deres egen individuelle balance.

Begrebet kærlighed
Det er et koncept, et ord, følelser for andre. Kærlighed kan deles op i flere simple elementer;

- Tryghed

- Ærlighed ( "k" ærlig)

- Ansvar

- Omsorg

- Respekt

- Ydmyghed

- Empati

Alle disse fine og kærlige elementer er direkte dødelige for et hvert individ at færdes i uden balance til de modsvarende elementer. Lever man i evig empati vil man blive knust totalt af andres problemer, lever man totalt i ansvar vil man påtage sig ansvaret for så meget man vil tynges ihjel, for meget omsorg vil drukne en i følelser, for meget respekt vil brænde en op af indvendige holdninger og vredesudbrud, at skabe tryghed for alle vil også brænde ens krop op, at være ærlig hele tiden vil helt sikkert medføre meget uheldige situationer for en selv i denne verden, er man for ydmyg vil man sluge så meget vrede at man eksplodere inden i og brænder op. Balance er absolut nødvendig.

Jorden eksistere kun så mennesker kan leve her fordi den er i perfekt balance mellem Solens altødelæggende varme og universets altødelæggende kulde. Sådan er det også i alle individers sind og krop, kun balance tillader liv.

Der SKAL være balance mellem disse begreber som kan sammenlignes med en konto i banken, hvis man som individ forestiller sig at være rask altid. Hvor meget har man som individ råd til at give af hvert element ?

Når man har opbrugt sin konto så er det nemlig helbredet i en selv der skal på overarbejde for at tjene ind til kontoen igen, det koster de fleste livet. Symptomer på en konto der er ved at nå bunden er lidelser af enhver slags, først små lidelser så større og større dødbringende lidelser. Livet kan kun reddes nu ved at skabe balance i sin sjæl mellem alle begreber.

Det er ved lidelse sund fornuft at starte med at skrue ned for udgifterne på kontoen. Det kaldes "At standse ulykken" som kan sidestilles med at man er ulykke-lig og nu skal finde vejen til sin egen lykke-lighed, som betyder LIGHED = balance i begreberne.

Dit samfund, dit hjem, dit ansvar
Samfundet du bor i har en orden, en struktur, retfærdighed og etiske værdier til alle individerne i samfundet skabt af fælleskabet af individerne i samfundet. Hvor stærke er disse værdier ?, hvor meget er der råd til at gå på kompromis med ? Er du tilfreds med dit samfund nu ?, er dit gode helbred og frihed mon forbundet med det helbred dit samfund har nu ?

Hvad sker der med dig og dit helbred hvis samfundets konto er brugt op, fordi de fleste levede for meget i altruisme eller egoisme ?

Karma
Mange gør deres handlinger udfra en mulig frygt for karma. Ja det er rigtigt. Karma er faktisk en lille simpel religion, en regel. Man har lyst til at gøre noget men frygter det så vil ske for en selv, så man lader vær med den handling man havde lyst til. Det er faktisk en ubalance der vil kræve noget af ens fysiske og psykiske helbred. Hvis karma-konceptet er rigtigt står det ringe til for de nuværende ledere som har udført alvorlige og sikkert nødvendige handlinger for at holde orden i samfundet, at holde deres paradis som de ønsker det. Måske karma kun er noget man har lært befolkningen ? eller har lederne afskåret sig fra befolkningens virkelighed således der er to virkeligheder med hver deres karma ?

Det er faktisk muligt at skabe sin egen virkelighed og afskære sig fra andre virkeligheders karma. Det hedder Lucifer-eksperimentet.

Lucifer-eksperimentet går ud på at adskille sig fra den fælles virkelighed og skabe sin egen virkelighed hvor man kun står til regnskab for det karma skabt i sin egen skabte virkelighed.

Er man en Lucifer og laver sit eget univers, sin egen virkelighed, ja så kan man da gøre hvad man vil, også i andres universer, og kun stå til regnskab for sig selv i sit eget univers. Alt dette foregår i ens egen sjæl hvor et univers skabes.

Nogen kalder Lucifer for djævlen. Tja, så er vi der igen, hvem er djævlen ? mørket eller lyset ? Det er op til en selv. Dem der har magten kalder sig selv lyset og alle andre der er imod kaldes djævlen.

Hvad du som individ gør med denne viden er helt op til dig selv, det er kun dit ansvar. Hvad du tror på er helt op til dig selv. Dette er kun oplysning udfra andre kilder.

Godt og ondt, rigtig og forkert
Mennesker og faktisk kun mennesker handler med "godt" og "ondt" koncepter. Nogle har endda forbundet solen og dagslyset med at være "godt", natten og mørket som "ondt". Fra et universelt perspektiv er dette blot lys og mørke.

Det oplyste og balancerede forevigt levende individ
Et individ der forstår at være i total balance i alle begreber på alle tidspunkter vil leve for evigt. Når et total balanceret individ møder en udfordring tager dette individ en beslutning om en handling, som uanset hvad, altid vil blive opfattet af andre individer med en blanding af "godt" og "ondt", "rigtig" og "forkert" bedømmelser. Det totalt balancerede individ vil blot kalde det en handling som var nødvendig i den givende situation. Noget man som individ følte var noget man skulle gøre.

Alle individer har deres egne individuelle balancer i henhold til begreberne. Ingen balancer er rigtige eller forkerte, ej heller gode eller onde, det er blot individers frihed til at vælge deres egne beslutninger og handlinger med alle de psykiske og fysiske konsekvenser det vil få for det enkelte individ selv.

Medierne beskriver nogle længstlevende mennesker som at være omkring 100- 110 år gamle. Videnskabelige undersøgelser har allerede konkluderet nulevende individer på Ca. 160år i kaukasus-bjergene. Du må spørge dig selv; Hvad ville du gøre hvis du opdagede du levede meget længere end alle andre ?, jeg er sikker på du ville være nød til at skifte identitet flere gange for at undgå at blive en person i fangeskab hvor videnskabsmænd ville undersøge dig hver dag for at finde ud af hvorfor du kan leve så længe, eller at du har det samme udseende hele tiden gennem så lang tid. Sikkert derfor findes der ingen medier der beskriver mennesker der er flere hundrede år gamle, for ingen ved hvem de er. Kineserne gik med til at give medalje til en universitetslærer da han blev 100år, 150år og 200år gammel, men da han blev 250år gammel var der ingen medalje. Så hvor gammel tror du selv det kan lade sig gøre at blive ?, det medierne fortæller dig, eller det du selv tror på ! (Et lille hint vil være du skal tro på dig selv og kun dig selv).

Konklusion
For de individer som lever kun i kærlighed og altruisme vil det ende med de intet har tilbage at give indtil alt som de kendte det er væk, og her vil sådanne individer enten blive destrueret af de fysiske konsekvenser, eller de i sig selv uforenelige psykiske konsekvenser af deres egne handlinger.

For de individer som lever i kærlighed og balance mellem egoisme og altruisme vil alt forblive i den balance som individet lever i nu så længe balancen opretholdes.

Kærlighed og total egoisme er lidt modsigende og efterlader kun egoisme og det vil man gå til af.

Din krops tilstand er et resultat af din sjæls balance
Ens fysiske krop er et direkte resultat af ens sjæls balance i dette liv. Vil du leve ungt og evigt i din nuværende fysiske krop skal din sjæl være 100% afbalanceret i alle begreber. Det betyder du skal leve som du har lyst til efter den orden, struktur, retfærdighed og etiske værdier du har indbygget i dig selv. Din fysiske krop ældes nemlig kun i takt med ubalancer i begreberne.

For meget frihed kan betyde mindre lighed, for meget lighed kan betyde mindre frihed, for meget broderskab kan betyde for lidt frihed men måske mere lighed. Det er hele tiden et spørgsmål om at finde balancen så det hele køre rigtig godt for os alle sammen. Det starter inde i en selv.

Er dette sandheden ?
Der findes en sandhed for hvert enkelt individ der findes.

At gå på kompromis med andres sandheder bør man kun gøre på de områder man har råd til det. Kontoen med kompromiser er dit psykiske og fysiske helbred, husk det altid. Hvad har du råd til ?

 

Kilder;

- Wikipedia
- Youtube
- Genesis, the luciferexperiment
- Robby Curdorfs foredrag om "Hvad kærlighed i virkeligheden er"
- Thrivemovement.com
- Ægyptisk videnskab

comments
November 23, 2016
Support others J. Viktor Fraust

Støt Dansk dyreværn

Dansk dyreværn operere udelukkende på donationer fra godhjertede mennesker. Dansk dyreværn er et sted hvor dyr behandles godt, mens de venter på at få et nyt godt hjem, måske hos dig? "Vi har selv to dejlige katte fra Dansk Dyreværns hjem. Jeg har besøgt…
January 10, 2017
Default Image
Nyttig viden J. Viktor Fraust

KOL kan afhjælpes med vitaminer og andre naturlige midler

A web page that points a browser to a different page after 2 seconds Artiklen er baseret på data fra medicinske databaser, se venligst "kilder;" i bunden af denne artikel. Omkring halvdelen af KOL-tilfælde er primært forårsaget eller aktiveret af bakterie…

Ny videnskab; Kunstige sødemidler fører til psykiske lidelser

Feb 11, 2017 311249
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Længe har vi hørt hvor farlige kunstige sødemidler er. Nu er…

Velkommen

Nov 10, 2016 256145
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Velkommen til Reddigselv.dk. Her finder du relevante og…

Vorter kan fjernes naturligt, uden kirurgi

Dec 06, 2016 225403
Vorter (verruca vulgaris) fjernes ofte kirurgisk, men der findes faktisk flere naturlige…

Kolloid sølv dræber kræftceller på 5 timer

Oct 13, 2016 224359
Default Image
A web page that points a browser to a different page after 2 seconds I 2004 virkede…

Koldsved og nattesved er typisk mangel på et bestemt vitamin, uanset din alder

Feb 14, 2017 220724
Default Image
A web page that points a browser to a different page after 2 seconds Overgangsalder,…

Sølv-behandling kan gendanne hele lemmer, organer og nervebaner

Dec 12, 2016 220479
Dette er nok en af de mest interessante artikler vi nogensinde har skrevet. Via en simpel…

Alvorligt; Kosmisk radioaktiv stråling steget 20% globalt

Nov 24, 2016 217559
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Øget risiko for kræft, cellenedbrydende lidelser og øget…

Kontroversielt; Radongas kan være livsforlængende

Nov 29, 2016 216779
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Kommuner advarer om radon fra undergrunden er farligt for…
Default Image
September 24, 2018

Sukker kan forlænge livet

in Nyttig viden by J. Viktor Fraust
Redirection to Reddigselv.dk Sukker er glukose som er med til at bremse det genetiske ur og dermed forlænge livet, men det kommer an på en række faktorer hvor meget sukker man skal have. Det er vigtigt at fortælle at kroppen selv danner glukose ud fra kosten…

Denne webside bruger cookies for at fungere korrekt. Ved at lukke denne boks godkender du vores persondatapolitik vedrørende brugen af cookies. Læs mere om vores persondatapolitik klik her
This website uses cookies stored on your computer to function correctly. By closing this boks you agree to our personal data politics concerning cookies. Read more about our personal data politics click here

t